4.Små foreninger

Det ovenfor beskrevne om foreningsorganerne og deres virke bygger på en forudsætning om, at der er tale om foreninger af en vis størrelse (mere end ca. 15 andelshavere). Det vil nemlig forekomme de fleste absurd, at der i en forening med fx syv andelshavere skal vælges en bestyrelse på to-fire, samt suppleanter, evt. intern revision etc.

Indhold

4.1. Strukturen i den lille forening

4.1.1. Foreningsorganerne

4.1.2. Forretningsorden og effektuering af beslutninger

4.1.3. Den daglige drift

4.1.4. Bestyrelsesposterne

4.1.5. Særligt om andelskollektiver

4.1.6. Vedtægter

Sidst opdateret: 27. juli 2016 kl: 09:43