Byggearbejder

9.Afgørelse af tvister

Som det følger af gennemgangen, kan der i forbindelse med både større og mindre byggearbejder opstå tvister mellem bygherren og den udførende entreprenør eller bygherren og hans/hendes rådgivere. I det følgende beskrives kort, hvorledes de forskellige typer af tvister må søges løst.

 

Indhold

9.1. Domstolene

9.2. Voldgift

9.3. Kollegiale nævn

9.3.1. Advokater

9.3.2. Arkitekter og ingeniører

9.3.3. Brancheankenævn

9.3.4. Fremgangsmåden ved nævnssager

Sidst opdateret: 18. august 2016 kl: 11:38