1.Pant og udlæg

Siden 2005 har det været muligt at optage lån med sikkerhed i en andel i en andelsboligforening, ligesom det har været muligt at foretage udlæg i andelen. Andelshavere er hermed stillet på samme måde som ejere af fast ejendom, for så vidt angår muligheden for at optage lån. Det er dog ikke muligt at optage realkreditlån.

Indhold

1.1. Formål med pant og udlæg i andele

1.1.1. Hidtidigt retsgrundlag

1.2. Lovens hovedtræk

1.2.1. Pantets omfang

1.2.2. Vedtægtsmæssig begrænsning af sikkerhedsstillelse

1.3. Pantsætning af andelen

1.4. Udlæg

1.4.1. Tvangssalg

1.4.2. Tvangsauktion

Sidst opdateret: 16. august 2016 kl: 15:48