2.Altaner

Altanproblematikken giver ude i foreningerne store problemer, såfremt man vedtager at gå i gang med et sådant projekt. Det vil helt og holdent bero på det konkrete projekts konstruktion, med hvilket flertal man kan vedtage dette på en generalforsamling, og om der skal foretages egentlige vedtægtsændringer eller ej.

Der kan være tale om tre muligheder: renovering af eksisterende altaner, udvidelse af eksisterende altaner eller oprettelse af nye altaner. Spørgsmålet er, om alle kan få altaner, eller er det kun enkelte andelshavere, der kan få det, og hvordan skal finansieringen da i givet fald foretages.

 

Indhold

2.1. Offentlige regler

2.1.1. Nabohøring

2.1.2. Værn eller rækværk

2.1.3. Brandsikkerhed

2.1.4. Skyggevirkning

2.1.5. Helhedsindtryk

2.2. Reparation eller udskiftning

2.2.1. Forbedringsværdi på ejendommen

2.2.2. Altaner nedtages eller laves om til franske altaner

2.2.3. Opførelse af nye altaner

2.3. Finansiering

2.3.1. Andelsboligforeningen betaler for altanerne

2.3.2. Andelshaverne betaler for altanerne

2.3.3. Lån til andelshaver

2.4. Beslutningen

2.4.1. Vedtagelse på generalforsamling

Sidst opdateret: 24. marts 2020 kl: 15:09