3.Lejlighedssammenlægninger

Rundt om i andelsboligforeningerne i den ældre boligmasse er der efterhånden et udbredt ønske om at få sammenlagt lejligheder, således at eksisterende andelshavere på et tidspunkt vil få muligheden for at sammenlægge deres bolig med naboboligen. Dette betyder bl.a., at yngre mennesker, der er i gang med at stifte familie, kan blive boende i foreningen i stedet for at skulle flytte efter familieforøgelsen.

I den forbindelse er der flere ting, foreningen skal være opmærksom på både i forhold til lovgivning, foreningens egne vedtægter samt yderligere supplerende regler internt for sammenlægninger af lejligheder i foreningen.

 

Indhold

3.1. Offentlige regler

3.1.1. Boligreguleringslovens § 46

3.1.2. Kommunal dispensation

3.2. Vedtægtsændring

3.2.1. Ændring af overdragelsesbestemmelsen

Sidst opdateret: 24. marts 2020 kl: 15:12