5.Forsikringsforhold

Andelsboligforeningens status som grundejer, arbejdsgiver mv. indebærer risici for hændelser, som kan medføre betydelige økonomiske konsekvenser for foreningen. Foreningen har imidlertid mulighed for at forsikre sig mod disse konsekvenser. I den forbindelse skal det bemærkes, at det kan være vanskeligt at sammenligne dækningsforholdene på forskellige forsikringer. Forsikringsselskaberne vil ofte tilbyde forsikringerne som ”pakker”, og hvor et tilbud kan være fordelagtigt på et område, er det måske samtidig mindre fordelagtigt på et andet.

Foreningens forsikringsmæssige muligheder og behov ændres med tiden. Foreningen bør derfor med jævne mellemrum undersøge forsikringsmarkedet og sikre, at dækningen er optimal set i forhold til forsikringsbehovet. Foreningen kan selv undersøge markedet eller lade sin administrator eller forsikringsmægler stå for undersøgelsen.

 

Indhold

5.1. Ejendomsforsikring

5.1.1. Typiske standarddækninger

5.1.1.1. Brand

5.1.1.2. Restværdi

5.1.1.3. Kortslutning

5.1.1.4. Anden bygningsskade

5.1.1.5. Svamp- og insekt

5.1.1.6. Husejeransvar

5.1.1.7. Huslejetab

5.1.2. Typiske tilvalgsdækninger

5.1.2.1. Foreningens ansvar

5.1.2.2. Retshjælp

5.1.2.3. Glas- og sanitet

5.1.2.4. Udvidet rørskade

5.1.2.5. Stikledning

5.1.2.6. Gæstebudsskader

5.1.2.7. Løsøre

5.1.2.8. Opmagasinering af foreningens løsøre

5.1.2.9. Opmagasinering af beboernes løsøre

5.1.2.10. Nøgleomstilling

5.1.2.11. Vasketøjsdækning

5.1.2.12. Oprydning efter dødsfald

5.1.2.13. Dørsprængning

5.1.2.14. Hærværk inklusiv graffiti

5.1.2.15. Skader som følge af brand på legeplads

5.1.2.16. Skader som følge af brand på lejede eller egne containere

5.1.2.17. Brand og storm ved entreprise 

5.1.2.18. Entreprise 

5.1.2.19. Udvidet jordskade 

5.1.2.20. Pludselig skade

5.1.2.21. Fredede ejendomme

5.2. Andre forsikringer

5.2.1. Bestyrelsesansvar

5.2.1.1. Et godt tilbud til medlemsforeningerne

5.2.1.2. Det koster bestyrelsesansvarsforsikringen hos ABF

5.2.2. Besvigelsesforsikring

5.2.2.1. En tillægsforsikring til ABF's bestyrelsesansvarsforsikring

5.2.2.2 Det koster besvigelsesforsikringen hos ABF

5.2.3. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

5.2.4. Frivillig arbejdsskadeforsikring 

5.2.5. Kollektiv ulykkesforsikring

5.2.6. Netbanksforsikring

5.2.7. Internet

5.2.8. Alternative energikilder

5.2.9. Gårdlaug og grundejerforeninger

Sidst opdateret: 18. august 2016 kl: 12:14